ประกันส่งรถมอเตอร์ไซค์

ประกันส่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถบิ๊กไบค์ ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560 การรับประกันความเสียหาย เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการ ขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ หรือ ขนส่งรถบิ๊กไบค์  กับเรา เราจะรับประกันความเสียหาย จากการขนส่ง ดังต่อไปนี้… 1.ถ้าลูกค้าใช้บริการ แบบฝากส่ง เราจะรับประกันความเสียหาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000บาท 2.ถ้าลูกค้าใช้บริการ แบบส่งด่วน เราจะรับประกันความเสียหาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000...
Read More