ประกันส่งรถมอเตอร์ไซค์

ประกันส่งรถมอเตอร์ไซค์ และ รถบิ๊กไบค์

ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2560

การรับประกันความเสียหาย

เมื่อลูกค้าตกลงใช้บริการ ขนส่งรถมอเตอร์ไซค์ หรือ ขนส่งรถบิ๊กไบค์  กับเรา เราจะรับประกันความเสียหาย จากการขนส่ง ดังต่อไปนี้…

1.ถ้าลูกค้าใช้บริการ แบบฝากส่ง เราจะรับประกันความเสียหาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000บาท

2.ถ้าลูกค้าใช้บริการ แบบส่งด่วน เราจะรับประกันความเสียหาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000บาท

3.ถ้าลูกค้าใช้บริการ แบบเหมาคัน เราจะรับประกันความเสียหาย ในวงเงินไม่เกิน 5,000บาท

การปฏิเสธความรับผิดชอบ‬
1.เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี หากรถที่ท่านนำมาส่งกับเรา เป็นรถที่ได้มาโดยผิดกฏหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น!

2.ในวันส่งมอบรถ ลูกค้าต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของตัวรถ หากเกิดความเสียหายให้แจ้งกับพนักงานขนส่งทันที  “หากเกิดความเสียหายแล้วไม่แจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยทันที เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบทุกกรณี และท่านจะเรียกร้องสิทธิค่าชดเชยภายหลังไม่ได้!”

3.หากตกลงใช้บริการ ส่งรถมอเตอร์ไซค์ กับเรา เราถือว่าท่านได้อ่านเงื่อนไขต่างๆครบถ้วนแล้ว และท่านจะเรียกร้องสิทธิภายหลังไม่ได้!

**ข้อควรระวัง: หากเกิดความเสียหายแล้วไม่แจ้งให้พนักงานของเราทราบโดยทันที เราจะถือว่าท่านได้รับรถในสภาพสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว และท่านจะเรียกร้องสิทธิชดเชยภายหลังไม่ได้!

“ขอบคุณที่ใช้บริการครับ”


หมายเหตุ: หากรถเกิดความเสียหายระหว่างการขนส่ง ลูกค้าต้องแจ้งให้พนักงานขนส่งของเราทราบโดยทันที!!   เมื่อเราตรวจสอบความเสียหาย เราจะชดเชยค่าเสียหายตามเงื่อนไขที่กำหนด.

ใส่ความเห็น